สินค้าของเรา

อิแม่ น้ำปลาร้าปรุงรส
(350 มล.)

1 ขวด

39 บาท

1 ลัง (12 ขวด)

450 บาท

สั่งซื้อสินค้า

ติดต่อเรา

อิแม่ น้ำปลาร้าปรุงรส

688/14 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ